Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα 

Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΑ
παρουσίαση απο τον Γ. Ζερβό

Δεν υπάρχουν σχόλια: