Η ζωή σε άλλους τόπους- Σεφέρης-λίμερικ

Αφιέρωμα στον Γ. Σεφέρη...
https://6d1489d3ef229f990bff8337badf853b49cb2adf.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcYW41UklhTlFmUmc/data/player.swf
..απο τον Γ. Σουδία

Φτιάχνουμε λίμερικ....
https://9a1285c062778bbf548593dea10ea4389f8c7f8f.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcVGRqSUpjcjFuR3c/index.html
...του Γ. Σουδία

Δεν υπάρχουν σχόλια: