18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/49661319/HISTORY%20E%20-%2018.pdf
Γ. Ζερβός
Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου.
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/146e5dqkcyt9j?lcid=1033
 ...απο τον Γ. Σουδία

Ερωτήσεις-απαντήσεις...

http://users.sch.gr/divan/istoria_18/interaction.swf
... απο τον Γ. Σουδία

Quiz...
https://7fe0477eb34723bea5ae9e1efb03c28678d09451.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdUWladGpCQWd0dnc/
 ..του Θ. Αρβανιτίδη