20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/49661326/HISTORY%20E%20-%2020.pdf
Γ. Ζερβός


Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων - οι Ακρίτες
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία


ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/lrlhhq6ikbl6?lcid=1033
 ...απο τον Γ. Σουδία


ερωτήσεις - απαντήσεις
http://users.sch.gr/divan/istoria_20/interaction.swf

απο τον Γ. Σουδία

Quiz...
https://9a60b4cb59e801e9aaad138f789992ccb970cf1d.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdV2h5MG1hdU05WnM/
...του Θ. Αρβανιτίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: