Τα ψάθινα καπέλα

 Η σκηνή του βιβλίου μας
(Το διάστημα που μας ενδιαφέρει είναι μεταξύ 11.20 και 13.00)


Πώς περιγράφουμε ένα αντικείμενο
του Γ. Σουδία

Κάνε την αντιστοίχιση 
http://www.inschool.gr/G6/LANG/PERIGRAFI-PRAGMA-OHIMA-LEARN-G6-LANG-MYmatch-1309022359-tzortzisk/index.html
 απο το in school

Δεν υπάρχουν σχόλια: