Επανάληψη 3ης ενότητας

Το βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει - Όλη η ενότητα
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 


Το βυζαντινό κράτος, μια δύναμη που μεγαλώνει - Quiz
απο το Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 
  Το βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει - Quiz
..απο τον  Θ. Αρβανιτίδη 
Δεν υπάρχουν σχόλια: