16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά όρια της αυτοκρατορίας


http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/48631872/HISTORY%20E%20-%2016.pdf
Γ. Ζερβός

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/5bn318y2lj3g?lcid=1033
....απο τον Γ. Σουδία


https://dl.dropboxusercontent.com/u/42113902/%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%84/13-16/16.%CE%A4%CE%BF%20%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C%20%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%86%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC%20%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%28%CE%91.%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82%29%20-%20Engage%20output/interaction.swf
απο τον Α. Χαραλάμπους


http://didaskaleio.weebly.com/uploads/2/4/1/4/24147639/16._______.swf
απο τον Α. Χαραλάμπους
  


Δεν υπάρχουν σχόλια: