17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/48897287/HISTORY%20E%20-%2017.pdf
 Γ. Ζερβός

Οι γείτονες των Βυζαντινών
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

http://users.sch.gr/divan/istoria_17/interaction.swf

απο το Γ. Σουδία

 ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/wc8ndyk31nik?lcid=1033
 ..απο τον Γ. Σουδία

Quiz..
https://2d4883f3bc9ddc8e9e27fbff3f5d69665e0d5ba1.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdRVJfcUp5Uk04LWc/
..Θ. Αρβανιτίδης


ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ (άσκηση συμπλήρωσης κενών από τον Γ. Τάσιο.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: