17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

Οι γείτονες των Βυζαντινών
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 


.απο τον  Θ. Αρβανιτίδη 

 ακούστε το μάθημα...

..απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

Quiz..
https://2d4883f3bc9ddc8e9e27fbff3f5d69665e0d5ba1.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdRVJfcUp5Uk04LWc/
.απο τον  Θ. Αρβανιτίδη 


ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ (άσκηση συμπλήρωσης κενών από τον Γ. Τάσιο.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: