42.Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη) 

EΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
http://users.sch.gr/salnk/online/maths_e/triangles2.htm
Γ. Σαλονικίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: