30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης απο του Φράγκους


1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

Η τέταρτη σταυροφορία & η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη) 

ακούστε το μάθημα... απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη) 


ερωτήσεις - απαντήσεις..
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42113902/%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%84/28-36/30%CE%B1.%CE%97%20%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B7%20%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82%20%28%CE%91.%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82%29%20-%20Engage%20output/interaction.swf
 ...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη) 

Quiz..
http://atheo.gr/yliko/ise/F.30.q/index.html
απο το Θ. Αρβανιτίδη 
ΑΛΩΣΗ-ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ (άσκηση  σωστού λάθους απο Εγκύκλιος Παιδεία)

4Η ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ  (άσκηση αντιστοίχισης απο Εγκύκλιος Παιδεία)

Δεν υπάρχουν σχόλια: