28.Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα


1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη) 

 ερωτήσεις...απαντήσεις..
http://users.sch.gr/divan/istoria_28/interaction.html
..απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη) 

ακούστε το μάθημα...

...απο τν Γ. Σουδία

Quiz..
http://atheo.gr/yliko/ise/F.28.q/index.html
απο το  Θ. Αρβανιτίδη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: