14.Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα"

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/48012031/HISTORY%20E%20-%2014.pdf
Γ. ΖερβόςΟι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/5i14o245v1jb
..απο τον Γ. Σουδία

Ερωτήσεις - απαντήσεις..

https://dl.dropboxusercontent.com/u/42113902/%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%84/13-16/14.%CE%9F%CE%B9%20%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%B9%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%20%C2%AB%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1%C2%BB%20%28%CE%91.%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82%29%20-%20Engage%20output/interaction.swf
απο τον Α. Χαραλάμπους

Quiz
http://didaskaleio.weebly.com/uploads/2/4/1/4/24147639/14._____________.swf
απο τον Α. Χαραλάμπους