13.Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/47908550/HISTORY%20E%20-%2013.pdf

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/sqzg1uvj3m2w
 απο τον Γ. Σουδία

Ερωτήσεις-απαντήσεις...
http://users.sch.gr/divan/istoria_13/interaction.swf
...απο το Θ. Αρβανιτίδη

Quiz...
http://didaskaleio.weebly.com/uploads/2/4/1/4/24147639/13.__________.swf
απο τον Α. Χαραλάμπους

Δεν υπάρχουν σχόλια: