12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/47667872/HISTORY%20E%20-%2012.pdf
Γ. Ζερβός

Η καθημερινή ζωή και εκπαίδευση στο Βυζάντιο
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
http://4.bp.blogspot.com/-FJT6lW30QOo/VkC7KQEF7sI/AAAAAAAAf7Q/0pDUJ-_pgtg/s400/2015-11-09_1726.png
 ...απο τον Γ. Σουδία


http://users.sch.gr/divan/istoria_11/interaction.swf
 απο τον Γ. Σουδία


 https://8d64c679b9ee715ece4df223886eb364431a4443.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdTDlOM3Y0WHB0RDQ/
 απο τον Θ. Αρβανιτίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: