6. Μια νέα πρωτεύουσα η Κωνσταντινούπολη

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/46667882/HISTORY%20E%20-%2006.pdf
Γ. Ζερβός

Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/len5k6h7nn4q
...απο τον Γ. Σουδία


http://users.sch.gr/divan/istoria_06/interaction.swf
 του Γ. Σουδίαhttp://users.sch.gr/gakribo/t/ie/B.6.q/index.html
απο τον Θ. Αρβανιτίδη


Δεν υπάρχουν σχόλια: