5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας


Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας

παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

ακούστε το μάθημα....


...απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

ερωτήσεις - απαντήσεις

 ...απο τον Α. Χαραλάμπους (ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ) 

Quiz...

Δεν υπάρχουν σχόλια: