Πόλη και πολιτισμός- Πόλη και διασκέδαση

Επίθετα σε -ης
by sjoll   

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -ΗΣ, -ΕΣ

(απο το ιστολόγιο "στο μικρόκοσμο της τάξης μας")
Εξάσκηση στα επίθετα σε -ης, -ες

Δεν υπάρχουν σχόλια: