23.Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων
παρουσίαση απο τον A. Αγγελόπουλο 

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ( διαδραστική άσκηση)

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΤΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ (διαδραστική άσκηση)

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ (γράψε τα κλάσματα που δίνει, βρες το αποτέλεσμα ή πάτησε explain γα βοήθεια)

ΣΗΜΑΔΕΨΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ (παιχνίδι - επίλεξε level 3  για ετερώνυμα κλάσματα )


Δεν υπάρχουν σχόλια: