18.Δυνάμεις του 10

Δυνάμεις του 10
  παρουσίαση απο τον Γ.Φερεντίνο

Σχηματοποίηση των δυνάμεων του 10
http://www.learnalberta.ca/content/mejhm/html/object_interactives/patterning_the_powers_of_10/A07_ei_en.swf

Δεν υπάρχουν σχόλια: