13.Κριτήρια διαιρετότητας

Κριτήρια Διαιρετότητας
απο τον Γ. Φερεντίνο


http://www.inschool.gr/G6/MATH/DIAIRESI-KRITIRIA-DIAIRETOTHTAS-2-LEARN-G6-MATH-MYmillion-1311110922-tzortzis/index.html

http://www.inschool.gr/G6/MATH/DIAIRESI-KRITIRIA-DIAIRETOTHTAS-3-9-LEARN-G6-MATH-MYmillion-1311110923-tzortzis/index.html

http://www.inschool.gr/G6/MATH/DIAIRESI-KRITIRIA-DIAIRETOTHTAS-5-LEARN-G6-MATH-MYmillion-1311110920-tzortzis/index.html

http://www.inschool.gr/G6/MATH/DIAIRESI-KRITIRIA-DIAIRETOTHTAS-4-25-LEARN-G6-MATH-MYmillion-1311110924-tzortzis/index.html
απο το in school (Κ. Τζωρτζής)

Δεν υπάρχουν σχόλια: