12.Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. αριθμών.Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ.
Γ. Φερεντίνος

http://www.inschool.gr/G6/MATH/MKD-DIERETES-PRAC-G6-MATH-HPclickon-1310072128-tzortzisk/index.html
απο το in school(Κ. Τζωρτζής)


ΜΑΘΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ (διαλέξτε αριθμούς και βάλτε τους διαιρέτες τους στη σωστή θέση)


ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ Μ.Κ.Δ. ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (παιχνίδι)

Δεν υπάρχουν σχόλια: