29.Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία


http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/52659857/HISTORY%20E%20-%2029.pdf
 Γ. Ζερβός

Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα....
https://mix.office.com/watch/16ims4e3h6tqc?lcid=1033
...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις - απαντήσεις...
http://users.sch.gr/divan/istoria_29/interaction.html
...απο τον Γ. Σουδία

Quiz...
http://atheo.gr/yliko/ise/F.29.q/index.html
 απο το Θ. Αρβανιτίδη

ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΤΖΙΚΕΡΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: