27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/51374333/HISTORY%20E%20-%2027.pdf

 Γ. Ζερβός

Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων & των Μακεδόνων
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/10sc57z1fz2n7?lcid=1033
...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις-απαντήσεις..
http://users.sch.gr/divan/istoria_27/interaction.html
...απο τον Γ. Σουδία

Quiz..
http://atheo.gr/yliko/ise/E.27.q/index.html
  απο το Θ. Αρβανιτίδη


Δεν υπάρχουν σχόλια: