27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων & των Μακεδόνων
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

ακούστε το μάθημα...
...απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

ερωτήσεις-απαντήσεις..

....απο τον  Θ. Αρβανιτίδη 

Quiz..
http://atheo.gr/yliko/ise/E.27.q/index.html
 ... .απο τον  Θ. Αρβανιτίδη 


Δεν υπάρχουν σχόλια: