14.Οι πεδιάδες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 14ο  Οι πεδιάδες της Ελλάδας 


ΧΑΡΤΗΣ

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2907Χάρτης της Ελλάδας με τις πεδιάδες
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14454/extras/ged14_gr-map-pediades/index.html


Γεωγραφικοί όροι ξηράς
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3020


Πληροφορίες για το οροπέδιο Λασιθίου
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14454/extras/ged14_oporedio/index.html


Άσκηση συμπλήρωσης κενών
http://users.sch.gr//ttsangopou/geografiaE/pediadeselladas_1.htm


Βρες γρήγορα τις πεδιάδες
http://www.purposegames.com/game/plain-places-greece-quizΔεν υπάρχουν σχόλια: