13.Τα βουνά της Ελλάδας
Γεωμορφολογικός χάρτης
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2907Τα βουνά της Ελλάδας
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία
Βρες τους γεωγραφικούς όρους
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14453/extras/ged13_geo-oroi/index.html
απο το ψηφιακό σχολείο


Ορεινή Ελλάδα
http://users.sch.gr/sjolltak/moodledata/geo/geo_vouna/engage.swf
απο το ψηφιακό σχολείο


Βρες τα βουνά
http://www.purposegames.com/game/135b11cf0c
Δεν υπάρχουν σχόλια: