18.Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες

Το ρολόι της καταστροφής (βίντεο)
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/274


Κατασκευή σπιτιών με βάση το κλίμα
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2863

Καιρικά φαινόμενα και ανθρώπινες δραστηριότητες http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2861

Δεν υπάρχουν σχόλια: