Μελετάμε τα διαλύματα

ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Γ. Ζερβός

 Διάλυση της ζάχαρης στο νερό
http://photodentro.edu.gr/photodentro/kona1_presentation_pidx0011848/ke_2_zaxari__presentation.dcr
 Φωτόδεντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια: