34.Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας

ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
απο το Γ. Ζερβό

 ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3525,14478/extras/ged34_gr-diamerismata/index.html

 ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3525,14478/extras/ged34_gr-perifereies/index.html

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: