Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
παρουσίαση απο τον Γ. Ζερβό(Ψηφιακή τάξη) 

Σύνδεσε τα λαμπάκια στη σειρά και παράλληλα
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_el.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: