26.Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14466/extras/ged26_tectonic-plates/index.html

ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14466/extras/ged26_volcano/index.htm

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14466/extras/ged26_earthq/index.htm

ΜΑΘΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
http://kids.oasp.gr/kids_main/kids.html


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14466/extras/ged26_oasp-taxi/index.htm

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14466/extras/ged26_oasp-goneis/index.htm


Δεν υπάρχουν σχόλια: