Επανάληψη 1ης ενότητας

Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου.pptx
απο τον Γ. Σουδία


Επαναληπτικές ερωτήσεις

απο τον Γ. Σουδία


https://9eef403f173fb05fe17ab3bc44c2d5c9eb5463bc.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdUlVCM09qdUt1ckU/
Θ. Αρβανιτίδης


http://www.schoolessons.gr/data_e/geography/enot1/xartes-Quiz/quiz.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: