Επανάληψη 1ης ενότητας

Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου.pptx
απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

Ερωτήσεις - απαντήσεις
Θ. Αρβανιτίδης 

Quiz
http://www.schoolessons.gr/data_e/geography/enot1/xartes-Quiz/quiz.html

Δυο επαναληπτικά quiz

απο τον Θ. Αρβανιτίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: