1.Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου.

Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου.
παρουσίαση απο τους Γ. Σουδία και Γ. Ζερβό


 Το τοπίο αλλάζει (πατήστε πάνω στην εικόνα)
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4593,20774/extras/ged01_allages_topiou/index.html


Δεν υπάρχουν σχόλια: