1.Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου.

Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου.
παρουσίαση απο τους Γ. Σουδία και Γ. Ζερβό  (Ψηφιακή τάξη)


 Το τοπίο αλλάζει (πατήστε πάνω στην εικόνα)
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4593,20774/extras/ged01_allages_topiou/index.html
Φωτόδεντρο

Quiz
Φωτόδεντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια: