Στα ίχνη των οξέων και των βάσεων
ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL101/560/3669,19700/extras/Experiments-Simulations/kef_11_cappage_indicator/Cappage%20indicator.swf


Στα ίχνη των οξέων και των βάσεων ΦΕ1

Δεν υπάρχουν σχόλια: