65.Βρισκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου
απο το Γ. Φερεντίνο

Δεν υπάρχουν σχόλια: