Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου -Οι αγώνες του Κανάρη

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-8-istoria_st.pdf
http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-5-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός                                                                                               Γ . Ζερβόςπαρουσίαση απο τον Γ Σουδία

παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/1ibzjfh16x211?lcid=1033


https://mix.office.com/watch/1t3utmw767iqv
 ...απο τον Γ. Σουδία

Ερωτήσεις απαντήσεις (Η επανάσταση στα νησιά)...
https://cd9ad91e569de38eb48b8af49b346c5db4d8bfeb.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcR2M1S3hseXpmaEk/interaction.swf
 ...απο τον Γ. Σουδία

  Ερωτήσεις απαντήσεις.(Αγώνες του Κανάρη) ..
https://2c58576052afeaf42348417050423c07e20f6bea.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMccGJNelVGR3JMLUE/interaction.swf
...απο τον Γ. Σουδία

Γ. 5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου - Quiz
Θ. Αρβανιτίδης
Γ. 8. Οι αγώνες του Κανάρη - Quiz

Θ. Αρβανιτίδης


 


Δεν υπάρχουν σχόλια: