22.Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

  1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

Βασίλειος ο Β΄ ο Βουλγαροκτόνος


Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη) 

Ερωτήσεις - απαντήσεις
.....απο τον  Θ. Αρβανιτίδη 

ακούστε το μάθημα...

...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη) 

Quiz..
https://79d5487ff6a615c388fd25688f92c311e0998e44.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdQ2I4Z0hDOEpxNDg/
....απο τον  Θ. Αρβανιτίδη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: