22.Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50127549/HISTORY%20E%20-%2022.pdf
 Γ. Ζερβός

Βασίλειος ο Β΄ ο Βουλγαροκτόνος


Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

Ερωτήσεις - απαντήσεις
http://users.sch.gr/divan/istoria_22/interaction.swf
απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/sd3wloqzu8b9?lcid=1033
...απο τον Γ. Σουδία

Quiz..
https://79d5487ff6a615c388fd25688f92c311e0998e44.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdQ2I4Z0hDOEpxNDg/
..του Θ. Αρβανιτίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: