3. Η ταυτότητα του χάρτη. Τίτλος και υπόμνημα

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα
απο τον  Γ. Σουδία http://users.sch.gr/sudiakos/geo02/story.html
Γ. Σουδίας

http://e-geografia.eduportal.gr/geo-e/ged03_titlos-xarth/index.html
ψηφιακό σχολείο

http://e-geografia.eduportal.gr/geo-e/ged03_ypomnhma/index.html
ψηφιακό σχολείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: