3. Η ταυτότητα του χάρτη. Τίτλος και υπόμνημα

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα
απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

Ο τίτλος του χάρτη
http://e-geografia.eduportal.gr/geo-e/ged03_titlos-xarth/index.html
από το ψηφιακό σχολείο

Ταίριαξε τα σύμβολα με τις ερμηνείες τους.
απο το ψηφιακό σχολείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: