1.Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση
Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση

παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη)


ακούστε το μάθημα...

...απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη)


παρουσίαση απο την Άννα Δοιρανλή


ερωτήσεις - απαντήσεις

απο το Θ. Αρβανιτίδη  Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση - Quiz

απο το Θ. Αρβανιτίδη Η ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (άσκηση αντιστοίχισης)


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ